Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Brno

...
člen

* 1973

Působí na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 

Badatelsky se specializuje na proměny politiky a společnosti v období po druhé světové válce, konkrétně na politiku vůči národnostním menšinám a národnostně nevyhraněným skupinám, na problematiku tzv. vnitřního odsunu či na pracovní politiku v širokém společenském a kulturním kontextu. Kromě toho se zabývá vývojem společnosti na úrovni jednotlivých obcí a měst v četných ukončených a běžících projektech dějin jednotlivých sídel. (Např. Brno, Znojmo, Mikulov).

Vybrané publikace:

Vnitřní odsun 1947-1953 : závěrečná fáze "očisty pohraničí" v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Vyd. 1. Brno 2012.

Grenzverschiebungen und Bevölkerungstransfers auf den ehemaligen leichtensteinischen Herrschaften in Südmähren und die Frage ihrer regionalen Identität. In: Die Liechtenstein : Kontinuitäten - Diskontinuitäten. Vaduz 2013, s. 209-230.

Přesuny hranic a obyvatel na bývalých lichtenštejnských panstvích na jižní Moravě a otázka jejich regionální identity. In: Knoz, Tomáš; Geiger, Peter. Lichtenštejnové : kontinuity – diskontinuity. Brno: Matice moravská, 2013. s. 169-185.

Konec německého Mikulova. In Svoboda, Miroslav a kol.. Mikulov. Historie, kultura, lidé.Praha 2013. s. 221-235.

"Teď nebo nikdy". Plány a představy o úpravách jihomoravské hranice po skončení II. světové války. In: XXX. mikulovské sympozium 22.-23. října 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno 2010, s. 357-367.