Vytvoření a zprovoznění webové prezentace česko-lichtenštejnské komise historiků. Závěrečná prezentace aktivity a jejích výstupů