Prezentace Souhrnné zprávy ve Vaduzu

...
Popis

Vaduz, 14. dubna 2014

Dne 14. dubna 2014 proběhla ve Vaduzu slavnostní prezentace Souhrnné zprávy Česko-lichtenštejnské komise historiků. 

Závěry činnosti komise, včetně německé jazykové mutace v podobě knihy „Liechtensteinisch-tschechische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart“, a také komisí nově vydanou odbornou publikaci „Die Liechtenstein und die Kunst“ představil spolupředseda Česko-lichtenštejnské komise historiků, PD DR. Peter Geiger. 

Vydavatelem německojazyčných jazykových mutací publikací Česko-lichtenštejnské komise historiků se stal Historický spolek pro dějiny Knížectví Lichtenštejnsko (Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein), jehož na prezentaci zastupoval jeho předseda Guido Wolfinger. 

Jménem vlády Knížectví Lichtenštejnsko vystoupil sekční šéf Úřadu pro zahraniční věci Marin Frick.