Prezentace publikace Místa lichtenštejnské paměti

...
Popis

ČESKO-LICHTENŠTEJNSKÁ KOMISE HISTORIKŮ PREZENTOVALA NA PŮDĚ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ SVOJI ČINNOST

Dne 22. března 2013 proběhlo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity představení prvního tištěného výsledku jednání Česko-Lichtenštejnské komise historiků. 

Tento bilaterální orgán vznikl krátce po navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím v roce 2009. Konkrétní práci zahájila komise v prosinci 2010. Jejím prvořadým úkolem je zkoumat historické vztahy mezi oběma zeměmi a přispět k vzájemnému lepšímu pochopení dějin. 

Komise uspořádala v dnech 11.-12. listopadu 2011 na Vranově u Brna dvoudenní vědecké zasedání na téma „Místa lichtenštejnské paměti“. Referáty z tohoto jednání obsahuje právě vydané Supplementum 3 Časopisu Matice moravské. Z velmi zajímavých témat je nutné vyzdvihnout příspěvky historiků Tomáže Knoze, Thomase Winkelbauera, Jana Županiče, či historiků umění Michala Konečného, Radky Miltové nebo Lubomíra Slavíčka a dalších. 

Slavnostní náladu při představení sborníku, zpříjemnil ukázkami dobových děl složených pro Lichtenštejny Jan Čižmář hrou na loutny. V úvodním proslovu vedoucí Historického ústavu prof. Jiří Malíř vyzdvihl zejména rychlost a kvalitu práce komise, ke konkrétním příspěvkům promluvil prof. Tomáš Knoz. 

Martin Číhalík