Pracovní schůze komise

Řádné pracovní zasedání komise proběhne 23. listopadu 2018 v Brně.

Komise se v řádné pracovní schůzi bude kromě běžné agendy věnovat také přípravě Dne historie Lichtenštejnska, který bude na jaře 2019 hostit Brno.