PhDr. Eliška Fučíková, CSc., Praha

...
členka

* 1940

PhDr. Eliška Fučíková, CSc. je historičkou umění. Dlouhodobě se věnuje především umění na dvoře císaře Rudolfa II. V česko-lichtenštejnské komisi historiků se zabývá problematikou role umění a uměleckých sbírek rodu Lichtenštejnů. 

Do roku 1991 pracovala v Ústavu dějin umění ČSAV, v letech 1993 až 2004 byla ředitelkou odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Eliška Fučíková je držitelkou řady mezinárodních ocenění za její vědeckou práci m. j. Gottfried-von-Herder-Preis (1998) nebo ocenění institucí jako Victoria and Albert Museum a Royal Fine Art Commision v Londýně. Od roku 2003 je také nositelkou francouzského Řádu rytíře věd a umění.

Vybrané publikace:

jako editorka s Johannem Kräftnerem: Einzug der Künste in Böhmen: Malerei und Skulptur am Hof Kaiser Rudolfs II. in Prag; [anlässlich der Ausstellung ..., im Lichtenstein Museum von 20. November 2009 bis 12. Jänner 2010: Katalog]. Wien 2009.

jako spoluautorka: Liechtensteinisch-tschechische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart: Synthesebericht der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission. Vaduz: Verlag des Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2014. Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission; Band 8.

jako editorka: Rudolfínští mistři: díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek: katalog k výstavě Muzea hlavního města Prahy = The masters of Rudolf II's era: works of art by court artists of Rudolf II in private Czech collections: the City of Prague Museum exhibition catalogue. Vyd. 1. Praha 2014.

Lichtenštejnský palác v Praze. Časopis Matice moravské 132, 2013, Supplementum 5, s. 43-51.

Pražský hrad, sídlo králů. In: Idea českého státu v proměnách staletí: fakta, úvahy, souvislosti. Praha 2008, s. 244-248.

jako editorka s Ladislavem Čepičkou: Valdštejn: Albrecht z Valdštejna Inter arma silent musae?. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007.

s B. Bukovinskou a I. Muchkou: Die Kunst am Hofe Rudolfs II. 2. Aufl. Hanau1990.