Vitruvius moravicus

Michal Konečný (ed.)

...

Michal Konečný (ed.)

VITRUVIUS MORAVICUS: Neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800

Brno, Národní památkový ústav 2015

ISBN 978-80-87231-27-2

ANOTACE:

Kniha Vitruvius moravicus se zabývá problematikou neoklasicistní architektury na Moravě a ve Slezsku. Poukazuje na proměny i kontinuity v životním stylu šlechty, na nově chápané sepětí architektury s přírodou. Prezentuje ji prostřednictvím textů k jednotlivým architektonickým celkům, sice stručně pojatým, ovšem vycházejícím z nejnovějších poznatků historiků, památkářů a historiků umění. Texty navíc zcela přirozeně korespondují s dobovými i současnými vyobrazeními památek, akcelerujících výpovědní hodnotu publikace.

Kniha se nezabývá primárně architekturou na dvoře Lichtenštejnů. O to více však ukazuje, jak důležité místo lichtenštejnská architektura v období neoklasicismu ve středoevropském prostředí zaujímala. Belveder, zámecký park v Lednici, Nové Zámky u Litovle, zámek v Adamově, Nový Dvůr, zámek Pohansko, Dianin chrám, Rybniční zámeček, Kolonáda na Rajstně, Apollonův chrám, zámek v Břežanech, knížecí hrobka ve Vranově u Brna, Hraniční zámeček, chrám Tří Grácií, tyto lichtenštejnské památky tvoří architektonický styl a s ním první poloviny 19. století a zároveň zaujímají více jak třetinu předkládané knihy. Ukazuje se, že to do značné míry byli právě Lichtenštejnové, kdo určoval podobu moravské neoklasicistní architektury.