Kreis Nikolsburg. Südmähren. Die Vertreibung aus der Heimat 1945 - 1946

Marianne Gessmann (Red.)

...
Marianne Gessmann (Red.):
KREIS NIKOLSBURG.SÜDMÄHREN. Die Vertreibung aus der Heimat 1945 - 1946
Geislingen an der Steige 2015
ISBN: 978-3-927498-39-6

ANOTACE:

Kniha Kreis Nikolsburg. Südmähren. Die Vertreibung und der Heimat přináší vzpomínky obyvatel jižní Moravy německé národnosti, kteří byli po roce 1945 odsunuti do Spolkové republiky Německo, na jejich starou vlast i na okolnosti samotného aktu vyhnání.

Pro zkoumání lichtenštejnského fenoménu je důležité, že celá řada osob, o nichž kniha podává svědectví, pochází z míst, které přináležela k někdejším lichtenštejnským panstvím a později se stala součástí mikulovského okresu. Jde například o Valtice, Lednici, Břeclav nebo Hustopeče. Vyhnání se tedy týkalo osob a rodin, jejichž příslušníci často pracovali v lichtenštejnských podnicích, anebo byli s lichtenštejnským světem alespoň v každodenním kontaktu.

Samozřejmě, že vzpomínky jako každý ego-dokument v sobě ukrývá mnohá pozitiva, ale také určitá úskalí. Mezi pozitiva přináleží bezprostřednost osobního svědectví zaznamenávajícího osudy a historické souvislosti, které jsou v českém prostředí stále ještě málo známy. Určitým úskalím je jistá subjektivita podávaných svědectví, jež nejsou konfrontovány s podobně tragickými příběhy na české straně.

Kromě zajímavého obsahu přináší publikace také mnoho cenných obrazových příloh, podávajících svědectví o životě na jižní Moravě v meziválečném období.