Hohenemsové v Bystrém

Jaroslav Gloser

...

Jaroslav Gloser

HOHENEMSOVÉ V BYSTRÉM. Česká epizoda v životě hraběcího rodu z Voralerberska

Bystré u Poličky, Měšťanská beseda v Bystrém 2000

Fotoreprodukce, 365 stran.

ANOTACE:

Historicko-vlastivědná práce, věnovaná působení rodu Hohenemsů v Bystrém u Poličky. Jde o rod mnohovrstevnatě spojený s Lichtenštejnským knížecím domem, a to především s ohledem na jeho mnohaleté působení ve Voralerbergu, resp. v Schellenbergu a ve Vaduzu.

Autor je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, obor český jazyk – dějepis. Zabývá se regionální historií a literaturou. Je autorem řady publikací a článků s regionální tématikou.

Předkládaná publikace je rozdělena do několika základních částí. Zabývá se dějinami Bystrého u Poličky před příchodem Hohenemsů. V další kapitole podává základní informace o dějinách tohoto rodu. Jádro práce je potom věnováno šesti nejvýznamnějším osobnostem rodu ve dvou etapách novověku (Jakub Hanibal III. Bedřich, 1653-1730; František Vilém Rudolf, 1686-1756; František Vilém III. Maxmilián, 1692-1759; Marie Rebeka Josefa, 1742-1828; Arnoštka z Langetu, 1804-1868.