Dokumenty - Oficiální dokumenty

Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti. Stručné závěry pro média.

9. Březen, 2018
Oficiální dokumenty

Dodatek k Memorandu o porozumění

22. Listopad, 2017
Oficiální dokumenty

Dodatek k Memorandu o porozumění (7.dubna 2010) ohledně další práce Česko-lichtenštejnské komise publikovaný 8.prosince 2015

Memorandum o budoucí spolupráci

21. Listopad, 2017
Oficiální dokumenty

Memorandum o budoucí spolupráci u příležitosti navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Knížectvím Lichtenštejnsko bylo podepsáno ministry zahraničních věcí České republiky a Knížectví Lichtenštejnska dne 8. září 2009.

Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí České republiky a Knížectví Lichtenštejska

21. Listopad, 2017
Oficiální dokumenty

Společné prohlášení ministrů zahraničí České republiky a Lichtenštejnského knížectví ke vzájemným vztahům obou států

Usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2009 č. 925

12. Říjen, 2017
Oficiální dokumenty

Vláda ČR souhlasí s navázáním diplomatických vztahů mezi ČR a Knížectvím Lichtenštejnsko a s podpisem Memoranda o budoucí spolupráci (CZE)

Vstupní teze pro práci Česko-lichtenštejnské komise historiků

12. Říjen, 2017
Oficiální dokumenty

Vstupní teze byly formulovány na 1. zasedání české části Česko-lichtenštejnské komise historiků v Brně dne 2. září 2010 a schváleny na 1. pracovním zasedání Česko-lichtenštejnské komise historiků ve Vídni dne 16. prosince 2010.