Dokumenty

ČESKO-LICHTENŠTEJNSKÉ VZTAHY V DĚJINÁCH A V SOUČASNOSTI. STRUČNÉ ZÁVĚRY PRO MÉDIA.

24. Květen, 2019
Oficiální dokumenty

Dodatek k Memorandu o porozumění

22. Listopad, 2017
Oficiální dokumenty

Dodatek k Memorandu o porozumění (7.dubna 2010) ohledně další práce Česko-lichtenštejnské komise publikovaný 8.prosince 2015

Memorandum o budoucí spolupráci

21. Listopad, 2017
Oficiální dokumenty

Memorandum o budoucí spolupráci u příležitosti navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Knížectvím Lichtenštejnsko bylo podepsáno ministry zahraničních věcí České republiky a Knížectví Lichtenštejnska dne 8. září 2009.

Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

8. Říjen, 2017
Umělecké sbírky

Donace Jana II. z Lichtenštejna Uměleckopůmyslovému muzeu v Brně

Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí České republiky a Knížectví Lichtenštejska

21. Listopad, 2017
Oficiální dokumenty

Společné prohlášení ministrů zahraničí České republiky a Lichtenštejnského knížectví ke vzájemným vztahům obou států

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

8. Říjen, 2017
Průvodci po archivech

Charakteristika fondů k lichtenštejnské problematice

Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově

8. Říjen, 2017
Průvodci po archivech

Charaktistika fondů k lichtenštejnské problematice

Státní okresní archiv Olomouc

8. Říjen, 2017
Průvodci po archivech

Charakteristika fondů k lichtenštejnské problematice

Státní okresní archiv Prostějov

8. Říjen, 2017
Průvodci po archivech

Charakteristika fondů k lichtenštejnské problematice