Dokumenty

Liechtenstein. The Princely Collections Vienna-Vaduz

30. Listopad, 2017
Umělecké sbírky

Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz

30. Listopad, 2017
Umělecké sbírky

www.landesmuseum.li

Memorandum o budoucí spolupráci

8. Září, 2009
Oficiální dokumenty

Memorandum o budoucí spolupráci u příležitosti navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Knížectvím Lichtenštejnsko bylo podepsáno ministry zahraničních věcí České republiky a Knížectví Lichtenštejnska.

Memorandum o porozumění

7. Duben, 2010
Oficiální dokumenty

Memorandum o vytvoření česko-lichtenštejnské Komise historiků

Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

8. Říjen, 2017
Umělecké sbírky

Donace Jana II. z Lichtenštejna Uměleckopůmyslovému muzeu v Brně

Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí České republiky a Knížectví Lichtenštejska

13. Leden, 2014
Oficiální dokumenty

Společné prohlášení ministrů zahraničí České republiky a Lichtenštejnského knížectví ke vzájemným vztahům obou států

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

8. Říjen, 2017
Průvodci po archivech

Charakteristika fondů k lichtenštejnské problematice

Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově

8. Říjen, 2017
Průvodci po archivech

Charaktistika fondů k lichtenštejnské problematice

Státní okresní archiv Olomouc

8. Říjen, 2017
Průvodci po archivech

Charakteristika fondů k lichtenštejnské problematice