Členové komise

ČLENOVÉ ČESKO-LICHTENŠTEJNSKÉ KOMISE HISTORIKŮ V LETECH 2010–2020
Spolupředsedové
Ph.D.PD Dr. Peter Geiger (2010–2020)
Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz (od 2010)
Členové
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (od 2015)
PhDr. Eliška Fučíková, CSc. (od 2010)
JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. (od 2012)
Prof. Dr. Catherine Horel (2010–2014)
Dr. Ferdinand Trauttmansdorff (od 2015)
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (2010–2012)
Univ.-Prof. Dr. Thomas Winkelbauer (od 2010)
Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (2010–2014)