Členové komise

PD Dr. Peter Geiger, Schaan

spolupředseda Česko-lichtenštejnské komise historiků

Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., Brno

spolupředseda Česko-lichtenštejnské komise historiků

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Thomas Winkelbauer, Wien

člen Česko-lichtenštejnské komise historiků

JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D., Olomouc/Brno

člen Česko-lichtenštejnské komise historiků

Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, Wien/Budapest

člen česko-lichtenštejnské komise historiků

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Brno

člen Česko-lichtenštejnské komise historiků

PhDr. Eliška Fučíková, CSc., Praha

členka Česko-lichtenštejnské komise historiků

Dr. Johann Kräftner, Wien

člen Česko-lichtenštejnské komise historiků
Složení česko-lichtenštejnské komise historiků v letech 2011–2013
Spolupředsedové
Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz
Ph.D.PD Dr. Peter Geiger
Členové
Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. (od července 2012)
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (do června 2012)
Prof. Dr. Catherine Horel
Univ.-Prof. Dr. Thomas Winkelbauer
Dr. Johann Kräftner