Členové komise

PD Dr. Peter Geiger

spolupředseda Česko-lichtenštejnské komise historiků

Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

spolupředseda Česko-lichtenštejnské komise historiků

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Thomas Winkelbauer

člen Česko-lichtenštejnské komise historiků

JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

člen Česko-lichtenštejnské komise historiků

Dr. Ferdinand Trauttmansdorff

člen česko-lichtenštejnské komise historiků

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

člen Česko-lichtenštejnské komise historiků

PhDr. Eliška Fučíková, CSc.

členka Česko-lichtenštejnské komise historiků

Dr. Johann Kräftner

člen Česko-lichtenštejnské komise historiků
Složení česko-lichtenštejnské komise historiků v letech 2011–2013
Spolupředsedové
Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz
Ph.D.PD Dr. Peter Geiger
Členové
Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D. (od července 2012)
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (do června 2012)
Prof. Dr. Catherine Horel
Univ.-Prof. Dr. Thomas Winkelbauer
Dr. Johann Kräftner