Červená kniha Opavského knížectví

Petr Kozák

...

Opava: Zemský archiv v Opavě 2015, 279 s.