Anglická verze závěrečné zprávy

V únoru 2020 vyšla anglická verze Souhrnné zprávy česko-lichtenštejnské komise historiků "Czech-Liechtenstein Relations Past and Present A Summary Report by the Czech-Liechtenstein Commission of Historians / English Edition". Publikace rekapituluje výsledky práce komise v prvním mandátovém období.