Místa lichtenštejnské paměti

...
Popis

Zpráva o průběhu workshopu Místa lichtenštejnské paměti / Liechtensteinische Erinnerungsorte

Workshop Místa lichtenštejnské paměti je prvním ze čtyř pracovních jednání tohoto typu (+ jeden závěrečný), naplánovaných Česko-lichtenštejnskou komisí na dobu jejího tříletého působení. Jejich smyslem je klasifikovat a interpretovat základní kategorie vycházejících nejen z historických faktů, ale i dobových stereotypů, které spoluovlivňují i současné Česko-lichtenštejnské vztahy (Místa paměti, Kontinuity a diskontinuity, Lichtenštejnové a umění, Lichtenštejnové ve 20. století). Na obsahu workshopů se vedle členů komise podílejí i další přizvaní experti, jednak jako autoři příspěvků, jednak jako diskutandi. 

Jednání se zúčastnilo celkem 30 referentů a diskutandů, reprezentujících přední česká, lichtenštejnská, rakouská a francouzská vědecká pracoviště (Masarykova univerzita, Karlova univerzita, Palackého univerzita, Ostravská univerzita, Národní památkový ústav, Moravský zemský archiv; Wiener Universität, Université de Paris I – Sorbonne, Liechtenstein-Institut, Liechtenstein – Fürstliche Sammlungen), a to nejen na poli historického výzkumu, ale i s transdisciplinárním přesahem (Ústav geografie PřF MU, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita). 

Dále se za lichtenštejnskou i českou stranu jednání účastnili hosté - zástupci Velvyslanectví Knížectví Lichtenštejnsko v Praze, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Jihomoravského kraje. 

Na organizaci workshopu se podíleli doktorandi Historického ústavu FF MU, pracovníci Matice moravské a pracovníci Duchovního centra Vranov. 

Během jednání zaznělo celkem 16 připravených odborných příspěvků, po každém z nich byl vyhrazen čas na diskusi. 

Snad lze konstatovat, že předmětný workshop byl po své organizační i odborné stránce velice úspěšný. Členové Česko-lichtenštejnské komise historiků i další účastníci jednání se mohli opřít o metodologický přístup výzkumu „míst paměti“ a v referátech a diskusních blocích věnovaných konstrukci a místům lichtenštejnské paměti či konstrukci obrazu rodu Lichtenštejnů v dějinách střední Evropy se jim podařilo dostat k jádru problému, který svým vznikem sice spadá do poměrně vzdálené minulosti, nicméně výrazným způsobem ovlivňuje i dnešní situaci a zprostředkovaně také současnou podobu česko-lichtenštejnských vztahů. 

Výsledky jednání budou v průběhu roku 2012 publikovány ve dvojí mutaci – v češtině ve speciálním čísle Časopisu Matice moravské, v němčině v Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein.

Galerie