6. řádná schůze česko-lichtenštejnské komise historiků

...