5. řádná schůze Česko-lichtenštejnské komise historiků

...